Voorlichting op de werkplek

Ik kom uit een gezin met ondernemende ouders en één oudere broer. Het was een veilige en gezellige thuissituatie. In mijn jongere jeugd jaren was ik een doorsnee kind. Af en toe haalde ik wat kattenkwaad uit, maar ik deed prima mijn best op de basisschool. Ik was in ieder geval geen lastpak. Ik had veel vriendjes en vriendinnetjes en kon met iedereen prima opschieten. Wel stond ik bekend als een jongen met een grote mond, maar een klein hartje.

Lees meer...

Voorlichting op de werkplek

Resultaten van de pilot:

Studiepopulatie

Ten tijde van de onderzoeksperiode waren er tien cliënten in behandeling bij ‘Integraal Herstel’. Van deze tien cliënten hebben er twee niet meegewerkt aan de vragenlijst en drie van de overgebleven acht respondenten hebben niet deelgenomen aan de semi-gestructureerde interviews. De onderzochte cliëntenpopulatie waarvan de factoren en de resultaten gemeten zijn bestond uit vijf mannen en drie vrouwen. De leeftijd van de onderzochte populatie lag tussen de 22 en 58 jaar. De gemiddelde leeftijd van deze populatie is 42 jaar.

Lees meer...

Voorlichting op de werkplek

Joop de Vette

Op 1 januari 1987 ben ik begonnen als huisarts in Het Doktershuis, eerst samen met Pim Mesker en later met Harry van den Berg en Edwin Smits. De eerste tien jaar heb ik moeite gedaan dit prachtige vak goed te leren volgens de richtlijnen die de reguliere geneeskunde daaraan stelt. Dat is me intussen goed gelukt, maar het bracht vele vragen. De geneeskunde die ik had geleerd weet de antwoorden niet en wenst niet te kijken voorbij dat wat te meten is. De rol van bewustzijn en de ontwikkeling er van heeft geen plaats. Ik wilde verder en plots kregen klachten steeds meer betekenis in de unieke context van iedere mens en kwam het verbeteren van gezondheid door bewustzijnsontwikkeling steeds meer centraal te staan.

Lees meer...

Voorlichting op de werkplek

Vrij van verslaving introductie (Engels)

The sway of alcohol over mankind is unquestionably due to its power to stimulate the mystical faculties of human nature, usually crushed to earth by the cold facts and dry criticisms of the sober hour. Sobriety diminishes, discriminates, and says no; drunkenness expands, unites, and says yes. —William James, The Varieties of Religious Experience, 2004

Lees meer...