Behandeling

 

Integraal Herstel biedt u een deeltijd behandelingsprogramma, waarbij wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij zijn een integraal arts en een coach aanwezig. Aan de hand van dit gesprek wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld en een persoonlijke coach toegewezen.

Samenwerking met deskundigen
Daar Integraal Herstel maatwerk biedt zal er gekeken worden op welk deskundigheidsgebied, naast de coach, een beroep zal worden gedaan. Hiervoor zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met diverse professionals die behandelen volgens de uitgangspunten van Integraal Herstel. Beschikbaar zijn een creatief therapeut, diëtiste, drama/muziek docente, jobcoach, maatschappelijk werker, mindfulness trainer, psychiater, psycholoog, sportinstructeur, relatietherapeut en een woonconsulent.

Maatwerk programma
Het programma bestaat uit:

  • Minimaal één keer per week een gesprek tussen de cliënt en zijn persoonlijke coach.
  • Afspraken met de benodigde deskundigen.
  • Groepsactiviteiten met alle cliënten, waarbij passende thema’s aan de orde komen en het delen van de ervaringen een belangrijke rol speelt.
  • Geregeld een terugkoppeling tussen de cliënt enerzijds en de behandelend arts, de coach en de andere betrokken deskundigen anderzijds. Aan de hand van deze evaluatie wordt het vervolg van het traject bepaald.

Stevig fundament in eerste jaar
Gedurende het eerste jaar word er de basis gelegd voor een verslavings-vrij leven. Wij kunnen een tweede jaar adviseren om het programma te continueren en te beoefenen. Hierna staat de cliënt zodanig in het leven, dat hij/zij het programma van Integraal Herstel zelfstandig kan beoefenen.

Betrokkenheid
Het mag duidelijk zijn dat zowel de coach als andere deskundigen opdrachten zullen geven die mede zullen leiden tot een verslavings-vrij leven. Daar waar nodig zullen gezin, naasten en werkgever betrokken worden in het proces om tot een zo groot mogelijk succes te komen. Na afsluiting van ons reguliere programma, bieden wij de mogelijkheid tot nazorg.

Wachttijden
Op dit moment zijn er geen wachttijden voor intake en behandeling/begeleiding.

Eigen bijdrage
Wij leveren zorg op maat vanuit de JW, de verzekeringswet en de WMO. Vergoeding van de zorg is afhankelijk van het soort zorg, de financier (gemeente/zv) en eventueel de polis. Samen zoeken we uit of er sprake is van een eventuele eigen bijdrage.