Let op • nieuw telefoonnummer • 024 2122137

Leef voorgoed verslavingsvrij

Integraal Herstel biedt een andere weg naar herstel.
Integraal Herstel is een kleine, lokale organisatie op het gebied van verslavingszorg.
Wij bieden ondersteuning voor mensen die zelf onderkennen een probleem te hebben met een verslaving.

Er wordt passende zorg op maat geleverd, vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), en particulier.
Samen met u bekijken we wat de beste ondersteuning is. Enkel en alleen een GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) behandeling is geen garantie voor een verslavingsvrij leven; de kans op terugval is aanzienlijk. Op alle leefdomeinen moet zorggedragen worden voor een stevig fundament zodat verslaving geen optie meer is.

Integraal Herstel biedt een optimale en intensieve ondersteuning op alle leefgebieden zoals dagbesteding, zingeving, huisvesting, financiën, voeding, en sociaal, geestelijk en lichamelijk functioneren.

De coaches hebben intensief contact met de cliënten waarbij ervaringsdeskundigheid en uitgaan van eigen kracht centraal staan in de begeleiding.
Er wordt gewerkt aan fysieke, psychische, emotionele en sociale groei.

Passende zorg op maat

U kunt bij ons vrijwel direct terecht.
Als u eenmaal onderkent dat u een verslavingsprobleem heeft staan wij voor u klaar.
Onze diensten bestaan uit:
• Frequent gesprek tussen cliënt en coach (zorgprofessional en ervaringsdeskundige)
• Voor zuchtmomenten 24/7 bereikbaar mits niet gebruikt (alleen voor cliënten)
• Samenwerking met andere zorgprofessionals
• Groepsbijeenkomsten, activiteiten
• Buddy of maatje (ervaringswerker)
• Gezin/naasten en werkgever betrekken in het proces