Voorlichting en Bedrijfsoplossingen

Voorlichting op de werkplek

Het blijkt maar al te vaak dat mensen met een verslaving in de ontkenning zitten, klem zitten en zich geen raad weten. Je weet niet welke weg te bewandelen om tot een verslavings-vrij leven te komen. De wil is er wel, maar het lukt niet. Op de werkvloer heeft dat de nodige effecten. Als werkgever weet je niet adequaat in te spelen op dit probleem.

Vroegtijdige signalering
Integraal Herstel biedt voorlichting aan bedrijven, gemeentes, instellingen en scholen om te komen tot een vroegtijdige signalering van verslaving, over hoe hiermee om te gaan en vervolgens het programma van Integraal Herstel aan de werknemer voor te kunnen leggen.

Inzicht geven
Er wordt tijdens de voorlichting uitgelegd wat verslaving inhoudt, welke wegen tot verslaving kunnen leiden, hoe het leven door een verslaving bepaald wordt en daardoor ook het werk. Door de overdracht van kennis hoopt Integraal herstel meer inzicht te geven in het verschijnsel verslaving, en daardoor voor een genuanceerder beeld betreffende verslaving te zorgen.

Beeldvorming bijstellen
Het maatschappelijke beeld van een verslaafde en een verslaving voldoet niet aan de werkelijkheid en verdient bijstelling. Het aantal mensen met een verslaving is groeiende en als werkgever krijgt u hier steeds meer mee te maken. Het is ook in het belang van de werkgever om hier aandacht aan te schenken. Daarom wordt er stilgestaan bij het hele spectrum aan verslavingen (van alcohol tot en met gamen en alles wat daar tussen ligt).

Functioneren optimaliseren
Daarna zullen we uitleggen wat Integraal Herstel inhoudt, wat we inhoudelijk te bieden hebben om te zorgen dat de werknemer verslavings-vrij wordt, waardoor het functioneren op de werkplek optimaliseert. Dit heeft een positieve invloed op de verhouding werkgever-werknemer en het te leveren product.

Terug naar de werkvloer
Mocht de werknemer al dieper in de verslaving zitten en wordt er slecht of niet gefunctioneerd (ziektewet), dan bieden wij binnen het programma ook begeleiding voor re-integratie. Bij de voorlichting wordt ook op dit aspect dieper ingegaan. Een werkgever kan ons vragen een oriëntatiegesprek aan te gaan met een werknemer, van waaruit Integraal Herstel tot een advies kan komen.

Mocht u een beroep op ons willen doen neem dan gerust contact met ons op.

Bedrijfsoplossingen

Ruim 10% van de Nederlanderse beroepsbevolking kampt met een verslavingsprobleem. Het hebben van bedrijfsbeleid op het terrein van verslaving voorkomt een hoop problemen en zorgt voor duidelijkheid bij het personeel.

Weerslag op het werk
Een verslaving heeft in veel gevallen zijn weerslag op het werk. Arbeidskwaliteit neemt af en het ziekteverzuim neemt toe. Twee componenten die u als werkgever wil voorkomen en ten positieve wil veranderen. Immers, als het personeel goed in haar vel zit, komt dit alle partijen ten goede.

Preventie en begeleiding
Dankzij onze workshops en voorlichting kunnen signalen van verslaving vroegtijdig worden opgevangen. Daarnaast bieden wij een volledige begeleiding bij reeds bestaande problematiek.

Gerichte kwaliteitsverbetering
Het terugbrengen van het ziekteverzuim –alsook de daaraan gekoppelde kosten- vraagt om zorgvuldig detecteren en oplossingsgericht handelen. Naast de zorg voor de verslaafde werknemer, reiken wij HR-oplossingen aan en begeleiden u in dit proces

Maatwerk
Integraal Herstel biedt u een oplossing op maat. Deze kan bestaan uit één of meerdere van onderstaande mogelijkheden.

Bedrijfs-oplossingen