Missie en Visie

Missie

Onze missie is om mensen te laten genieten van een verslavingsvrij leven dat er toe doet. Wij dragen er zorg voor dat men zich kan ontwikkelen en alles uit het leven kan halen. Men krijgt grip op de verslaving en de kans op terugval neemt sterk af. Men herwint de regie over zijn of haar leven. Wij gaan uit van iemands persoonlijke ontwikkeling en iemands intellectuele, emotionele, lichamelijke en spirituele groei.

Wij werken ook aan maatschappelijke bewustwording omtrent verslaving en het verbeteren van de verslavingszorg.

Visie

We willen dat de client verslavingsvrij wordt. Bij de intake geven we daarom een eerlijk advies of ons programma geschikt is, of waar men beter tot zijn of haar recht kan komen. Wij werken met een maatwerkprogramma aan herstel. We maken daarvoor een plan op maat met individuele en groepsactiviteiten. De cliënt moet het meeste werk doen, maar Integraal Herstel helpt daarbij. Onze coaches hebben ruime ervaring in de zorg en onze ervaringsdeskundigen volgen regelmatig scholing, training en cursussen. De persoonlijke coach begeleidt de cliënt gedurende het gehele traject op alle leefgebieden.

We maken daarbij gebruik van een breed netwerk zorgvuldig geselecteerde zorgprofessionals in onze regio. Integraal Herstel ontwikkelt en verbetert continue haar dienstverlening middels feedback en middels samenwerking met kennisorganisaties.