Sponsor (sponsoren)

Integraal Herstel is altijd op zoek naar sponsoren. Het doel hiervan is tweeledig:

Bereik en toegankelijkheid vergroten
In een maatschappij waar het aantal mensen dat verslaafd is nog steeds groeiende is, vindt Integraal Herstel het gefundeerd een zo groot mogelijke groep te bereiken via de middelen waar wij over beschikken. Het geven van goede voorlichting is daar één van. Om Integraal Herstel zo toegankelijk mogelijk te maken proberen wij deze kosten zo laag mogelijk te houden door een beroep te doen op sponsoren.

Continue bijscholing noodzakelijk
Ten tweede zien wij de noodzaak van het werken met een goed onderlegd team. Wij blijven continu op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in ons vakgebied. Dit doen wij o.a. door het volgen van bijscholing en het aanschaffen van nieuwe literatuur. Hierdoor wordt de kwaliteit van ons programma -en daarmee het slagingspercentage- verhoogd

Beeldvorming bijstellen
Het maatschappelijke beeld van een verslaafde en een verslaving voldoet niet aan de werkelijkheid en verdient bijstelling. Het aantal mensen met een verslaving is groeiende en als werkgever krijgt u hier steeds meer mee te maken. Het is ook in het belang van de werkgever om hier aandacht aan te schenken. Daarom wordt er stilgestaan bij het hele spectrum aan verslavingen (van alcohol tot en met gamen en alles wat daar tussen ligt).

Tegenprestatie…
Het financieren van deze noodzakelijke bijscholing kan uiteraard niet zonder de bijdrage van sponsoren. Graag zet Integraal Herstel iets tegenover het sponsorschap. Bij een vast jaarlijks sponsorbedrag van €250,00 of hoger, of een eenmalige bijdrage van €480,00 of hoger, kunt u kiezen uit het volgende:

  • Een consult (met werknemer)
  • Een groepsvoorlichting
  • Een gesprek met een HRM-medewerker of een medewerker van personeelszaken.